Ring oss så hjälper vi dig: Norrköping 011 496 93 90 / Linköping: 013 495 75 60

Integritetspolicy för Östpipe AB

Vi värnar om din personliga integritet och följer GDPR.

Östpipe AB värnar om personlig integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Det är Östpipe målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftssydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken information Östpipe lagrar och hur den används.

1 Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Östpipe AB, org.nr. 559035-4097 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt denna policy.

2 Hur får vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som lämnas till oss i samband med registrering av ny kund eller leverantör. Förutom företagets uppgifter registrerar vi även uppgifter om kontaktperson på företaget. De uppgifter som registreras på kontaktpersonen är namn, e-postadress och telefon/mobilnummer. För leverantörer registreras även företagets betalningsuppgifter. Om kunden utgör enskild firma registreras kundens personnummer.

3 Varför registrerar vi personuppgifter

– Kunder

Vi behöver kontaktuppgifter till den person som lagt beställning hos Östpipe, detta för att snabbt kunna lämna information avseende leveranser eller annat som rör beställningen. Uppgifterna används också vid kontakt med kunder för information om justering av priser eller sortiment. Om kunden är en enskild firma används personnummer i de fall det är aktuellt att göra en kreditupplysning.

– Leverantörer

Vi behöver kontaktuppgifter till den person som tar emot våra beställningar hos våra leverantörer, detta för att snabbt kunna få svar på eventuella frågor som rör beställningen.

För båda kategorierna gäller att personuppgifterna behövs för att hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

4 Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med

Pga lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan Östpipe komma att dela personuppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, domstolar eller Polisen.

5 Hur skyddar vi dina personuppgifter

Östpipe AB vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att uppgifterna inte manipuleras, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

6 Social medier

Östpipe AB kan följas på Facebook. Vi ansvarar där endast för eventuella personuppgifter som Östpipe själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

7 Dina rättigheter

Du kan när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Östpipe samt ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att, när som helst, få felaktig eller ofullständig information ändrad/rättad.

Om du inte längre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi enligt lag är skyldiga att ha eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald.

8 Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter kontaktar du oss via info@terana.se.

9 Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten är från den 25 maj 2018 den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar dina personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Östpipe AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten, tel 08-6576100, datainspektionen@datainspektionen.se.

10 Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Östpipe AB den 24 maj 2018.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten. Den senaste versionen finns alltid publicerad på www.ostpipe.se.