Egopol är ett butylbaserat tätningsband till betong.