Esko S-1880 Spindelförlängare. Teleskopisk till slussventil.