Fernco Donut monteras invändigt i rörmuffsände för övergång till plaströr.