Jackon Thermomur är beställningsvara

Jackon Thermomur 250 är ett fullvärdigt byggsystem till enklare byggnationer. Ibland är 10 cm isolation nog, byggsystemet är extra lämpligt till grundmur och väggar i fritidshus, garage, pooler och industrilokaler.

Jackon Thermomur 350 består av formsatta element av Jackopor (EPS) och ger en färdig vägg med dubbelsidig isolering. Blocken är 350 mm breda och har 100 mm isolering på båda sidor om den 150 mm tjocka kärnan i betong vilket ger ett U-värde på U=0,17 som uppfyller energikraven som ställs på husbyggnation.