Jafo förhöjningsring för användning i samband med pågjutning för att höja upp tätskiktsanslutningen i nivå med golvytan.