Jafo golvbrunnsfixtur för montering och fixering av golvbrunnar i betongbjälklag.