Markavloppsdelar PP för utomhusavlopp, Nordic Poly Mark, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, EN 1852-1, Tillverkare Kaczmarek.