Minireningsverk Mälaren från GA. Kontakta oss för mer uppgifter.