Övergång K2 Od / slät spets för dagvattenrör K2 OD i Polypropen (PP). Ringstyvhet SN8, Nordic Poly Mark, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, EN 13476, Tillverkare Kaczmarek.