PRK T-rörskoppling för polyetenrör PE, PEH och PEM, PN 6,3 och PN 10, enligt SS 3362.