Skrapring är en plastring av polyeten som förhindrar grus och asfalt att tränga ner mellan brunn och halsen på flytande betäckningar, vilket kan leda till grus i brunnen samt sättning av betäckningen.