Greenpipe Snipp & Snapp Hardlock och dess kraftfulla, funktionella produktdesign är anpassad för förhållanden med sten och ojämn terräng. Rören fungerar som ett mekaniskt skydd på land och i vatten, på landsbygd och i stadsmiljö. Under väg och vid järnväg, både vid tillfälliga och permanenta förläggningar.