Greenpipe Snipp & Snapp Multilock är en vidareutveckling  ytterligare hane har adderats till röret. Detta möjliggör att röret kan sågas i kortare delar alternativet att röret kan ha en hane på vardera sidorna som möjliggör förläggning åt två håll samtidigt.

Fungerar som ett mekaniskt skydd på land och i landsbygd och stadsmiljö. Vid både tillfälliga och permanenta förläggningar.