Greenpipe Snipp & Snapp SRE-P Panzar är ett delbart kabelskyddsrör, framtaget för väldigt svåra förhållanden, så som vid korsande kabel/kanalisation, öppen installation, berg, sjö/hav. Röret får installeras ovan mark. Delbarheten möjliggör åtkomst i efterhand.