Tillsynsbrunn 400mm för K2 rör. Rakt genomlopp. Gummiringstätad anslutning för stigarrör dim 400mm