Tillsynsbrunn 600mm för släta rör. Rakt genomlopp. Gummiringstätad anslutning för stigarrör dim 600mm