Värmekabel EVP stick, självreglerande varmkabel, kan användas invändigt eller utvändigt på vattenrör.