Varningsnät med söktråd. Längd 500m. Kemikaliebeständig.