Flockningsmedel PAX. Vattenreningskemikalie som används för fällning och flockning av olika spill- och avloppsvatten.