Gumminippel avsedd att användas som förminskning vid anslutning av två spillvattenrör med olika diameter.