Jafo mekaniskt luktstopp öppnas när golvbrunnen med vatten. Funktionen förhindrar att avloppslukt kan tränga ut i lokalen även om vattenlåset skulle torka ut.